ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

2O ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΥΤΩΝ

  Οδός/Αριθμός:   ΒΟΥΤΕΣ   Τηλ:  2810392570  
  Περιοχή:   ΒΟΥΤΕΣ   Φαξ:     
  Πόλη:   ΗΡΑΚΛΕΙΟ   Email:     
  Νομός:   ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   Website:   2nip-vouton.ira.sch.gr/  
  Χώρα:   ΕΛΛΑΔΑ   ΤΚ:  

  Περιγραφή: